nationerna.com/Stadgar

Nationernas förbunds stadgar.
Här finns de senaste versionerna. Den senaste versionen och därmed den gällande är från 2007-0205

Stadgar reviderade
2002-05-26

.pdf .doc

Stadgar reviderade
2007-02-05

.pdf .doc

 

 

Länkar till nationerna
Ångermanlans Nation
Finlandssvenska nationen

GH-Dala Övre norrlands nation

Skånes nationSydswaenska nationen

USO - Finlands nation i Umeå WBN

WDN

Vilande nationer

Nationernas Hus

 

 
En självklarhet för ett aktivt studentliv med tyngdpunkt på geografiska traditioner
Box 7652 90713 UMEÅ Tel: 090774099 Email: info@nationernashus.com